Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2013

pullmeback
1739 c47a 500
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

March 19 2013

pullmeback
Każdą ko­bietę zdobędziesz, jeśli pot­ra­fisz jej uświado­mić, iż tyl­ko ona jed­na is­tnieje dla Ciebie na świecie.
Reposted fromnfading nfading vianensie nensie
pullmeback
Potrzebuję ósmego dnia tygodnia - tylko dla nas.
— tylko
pullmeback
Prawda jest taka, że kobieta traktuje poważnie, każdego mężczyznę, który zdoła jej wmówić, że ją kocha.
— George Orwell
Reposted fromdontbemad dontbemad viakocieserce kocieserce
pullmeback
4444 2a6f
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viasummerwine summerwine
pullmeback
Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało
wielkie sprawy głupią miłością.
— Baczyński.
pullmeback
Czasami zapominamy, że przyszłość zaczyna się tu i teraz.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viasummerwine summerwine
pullmeback
pullmeback
Kim jestem w Twoich oczach?
Reposted fromthesmajl thesmajl viaaboutyou aboutyou
pullmeback
9531 81b6
pullmeback
Chcę przestać o Niej myśleć, ale nie mogę. Może za dużo filmów się naoglądałem. Miłość od pierwszego wejrzenia i te sprawy.
— Blue Valentine
pullmeback

Po cholerę te wszystkie słowa, jeśli nie stoją za nimi uczucia. To tylko słowa. Albo na przykład mogę popatrzeć na obraz i powiedzieć, jesteś piękny. Ale jakie to ma znaczenie dla obrazu? [...] Nawet płótno Botticellego nie oddycha i nie czuje. Jest piękne ale to tylko namalowany obraz. Niezależnie od tego jak piękna jest zewnętrzna powłoka, wnętrze wciąż czuje i wciąż ma potrzeby, których słowa nie są w stanie zaspokoić.

— "Requiem dla snu"
pullmeback
Żyjesz? Zastanów się dobrze nad tym pytaniem. Czy żyjesz? Siedzisz wieczorem sam/sama w pokoju, słuchasz dobijających piosenek i myślisz o tym, co wydarzyło się w ciągu dnia, kilku dni, tygodnia lub miesięcy? W dzień chodzisz uśmiechnięty/ta, ale tak naprawdę to tylko perfekcyjna gra pozorów? Odliczasz godziny do końca dnia, zachodu słońca? Wieczorem ból rozrywa Twoje serce i obolałą duszę? Rozmawiając z kimś w pewnym momencie wydaje Ci się, że ta osoba mówi do Ciebie w obcym języku? Tęsknisz za utraconymi szansami, ludźmi? Oddychasz i chodzisz, ale nie widzisz sensu w tym? Utraciłeś/aś to na czym Ci zależało? Rozpaczasz, gdy nikt nie widzi? Płaczesz? Czy trafiłam, z którymś stwierdzeniem? Tak? To nie żyjesz, Ty udajesz osobę żywą.
— fuckingreality.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viawishyouwerehere wishyouwerehere
pullmeback
1372 12ba 500
Chuck Palahniuk "Udław się" 
Reposted fromkartoNik kartoNik viawishyouwerehere wishyouwerehere
pullmeback
8105 e969
Struck by Lightning
pullmeback
pullmeback
8189 7d75
Reposted fromlaj laj viapermanent permanent
pullmeback
[...] i przekonałaś się, że "bezgłośnie płakać" to nie tylko termin z książek oddawanych do biblioteki po setnej stronie.
— Jakub Żulczyk, "Radio Armageddon"
Reposted fromlocus locus viamdjg mdjg
pullmeback
Astenia -stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...